De praktijk

Bij Verloskundigenpraktijk Rotterdam Oost werken we in een hecht team aan een optimaal verloop van jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Samen met jou en je partner. We vinden het belangrijk dat jullie je bij ons thuis voelen en dat je de aandacht en kwaliteit van zorg krijgt die jullie verdienen. Vanaf het eerste contactmoment tot en met de kraamtijd.

Een bekend gezicht aan je zijde
Om dat te kunnen waarborgen, krijg je de gelegenheid om ons team van acht vaste verloskundigen te leren kennen tijdens de zwangerschap.
Wij werken met een unieke achterwachtregeling, zodat je tijdens je bevalling altijd een verloskundige uit de praktijk aan je zijde zult hebben. Dit betekent dat als de dienstdoende verloskundige druk bezig is, er een andere collega uit onze praktijk voor je klaar staat.
Daarnaast hebben we iedere week teamoverleg om elkaar goed op de hoogte te houden van het verloop van je zwangerschap.
Door deze manier van werken bieden we continuïteit in onze begeleiding.

We zijn betrokken, eerlijk en nuchter en werken met gezond verstand, maar uiteraard op basis van de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten.

Bespreek jullie wensen
Vanzelfsprekend staan jullie wensen tijdens je zwangerschap en je bevalling centraal. Wil je bijvoorbeeld in bad bevallen? Dan kan dat. Ook daarbij bieden we begeleiding. Heb je andere ideeën of een bevalplan? Laat het ons weten en we bespreken samen met jullie de mogelijkheden.

Voorlichting en spreekuren
Tijdens een zwangerschap (en waarschijnlijk al daarvoor als je een kinderwens hebt) komen er veel vragen op je af. Daarom helpen we je graag via voorlichtingsavonden en tijdens onze (speciale) spreekuren. We hebben verschillende spreekuurlocaties. Wij werken in de wijken/buurten; Stadscentrum, Kralingen, Crooswijk, Noordereiland, De Esch, Kralingse Veer, Prinsenland, Lage land, Alexanderpolder, Ommoord en Terbregge. In Capelle a/d IJssel komen wij in de wijk Fascinatio. Twijfel je of je in ons werkgebied woont? Bel ons gerust om het te bespreken.

Dit is wat we bieden
• Kinderwensspreekuur
• Verschillende voorlichtingsavonden met experts: vroege zwangerschap (met diëtiste), bevalling (met kraamzorg) en borstvoeding (met lactatiekundige)
• Thema-avonden, zoals Kinder EHBO, het bekken en ouderschap
• Inloopspreekuur lactatiekundige

Extra services
• Gratis een vroege echo bij 7-8 weken om de zwangerschap te bevestigen
• Echo’s op de praktijk (vitaliteit, termijn, biometrie)
• Bloedprikken op de praktijk

Samenwerking met specialisten en ziekenhuizen
Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en de meest passende zorg te bieden, werken we nauw samen met gynaecologen, fysiotherapeuten en diëtisten. Wij hebben samenwerkingsverbanden met het Erasmus MC/Geboortecentrum Sophia, het Franciscus Vlietland Gasthuis (locatie Gasthuis) en het IJsselland Ziekenhuis.

Wie zijn wij

Dit zijn onze acht vaste verloskundigen met wie je tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd te maken krijgt. Bij vakantie, ziekte of verlof, zal er een waarnemend verloskundige invallen.
Geef het aan als je tijdens je zwangerschapscontroles liever een kleiner team verloskundigen ziet, iets meer tijd nodig hebt of vaker wilt langskomen, hier houden we rekening mee!

Praktijkassistenten

Waarneemsters


Marieke van de Lagemaat

Anouk Stam

 

Onze  BIG inschrijfnummers kan je hier vinden. 

Stagiaires

Een aantal weken per jaar hebben wij een student in onze praktijk. Zij worden opgeleid tot verloskundige. Onder onze supervisie zal zij/hij een deel van de zorg voor je op zich nemen. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je ons dit uiteraard kenbaar maken.

Kwaliteitszorg 

Wij zijn aangesloten bij de KNOV: dit staat voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. www.knov.nl

Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister. We hebben dan ook het kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat we verplicht zijn om ons regelmatig bij te scholen, zodat we altijd op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen en dat we regelmatig onze vaardigheden opnieuw bijscholen.

Via deze organisatie, de KNOV,  zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacy- reglement geregeld.

De Koninklijke Nedelandse Organisatie voor Verloskundigen is als volgt te bereiken:

bezoekadres:

Mercatorlaan 1200
3528 BL  UTRECHT
tel: 030-2823100
fax: 030-2823101

postadres:

postbus 2001
3500 GA UTRECHT

 

Klachtenregelement

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen. 

1. Bespreek uw klacht met uw verloskundige

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt. 
We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek. 

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht? 
Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. 
De klachtenfunctionarissen  zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl
De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht. 
Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. 
Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

 

 

Tarieven

De tarieven van onze praktijk kun je op de pagina tarieven raadplegen.

 

Privacy

Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geenbehandelcontract gesloten is. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert cliënten indien Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

EN